Li Run-Wei
Date: 2015-11-17, Hits: 4348

Run-Wei Li

Professor

Contact

No. 1219 Zhongguan West Road Zhenhai District Ningbo City Zhejiang Province 315201 P.R. China

E-mail: runweili@nimte.ac.cn

 

Research Fields

Dr. Run-Wei Li’s research interests focus on flexible magnetic and electronic materials and devices for new storage and sensing technology, including flexible or elastic electronic materials and sensors, Resistive Random Access Memory (RRAM) materials, physics and devices, etc. He discovered the super large anisotropic magnetoresistance effect in manganese oxide and the room temperature conductance quantization effect in RRAM devices, and designed and developed elastic wires and electrodes, flexible magnetic sensors, elastic stress and strain sensors, etc. He published more than 300 papers, is the editor-in-chief of two books, and filed more than 270 granted invention patents.

Key Words

Flexible/Elastic Electronics; Magnetic and Electronic Materials; Stress and Strain Sensors; Elastic Conductors; New Memory.

Resume

2013.07-2017.04

Deputy Director of Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE) , Chinese Academy of Sciences (CAS)

2012.04-2013.07

Assistant Director of Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE), Chinese Academy of Sciences (CAS)

2010.08-2022.03

Director of CAS Key Laboratory of Magnetic Materials and Devices

2008.03-now

Professor, Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE), Chinese Academy of Sciences (CAS)

2005.02-2008.03

ICYS (International Center for Young Scientists) research fellow, National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba, Japan

2003.10-2005.01

AvH (Alexander von Humboldt) research fellow, Department of Physics, Kaiserslautern University of Technology, Kaiserslautern, Germany

2002.08-2003.09

JSPS (Japanese Society for the Promotion of Science)research fellow, Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Osaka, Japan

1997.09-2002.07

Ph.D., Condensed Matter Physics, Institute of Physics (IOP), Chinese Academy of Sciences(CAS), China

1993.09-1997.07

B.S., Applied Physics, Minzu university of China

Awards and Honors

2023

Scientific and Technological Progress of Zhejiang Province (First Prize);Intellectual Property of Zhejiang Province (First Prize)

2022

Science and Technology of Ningbo City (First Prize);Ningbo Patent Innovation Competition (First Prize)

2021

Natural Science of Zhejiang Province (First Prize);Outstanding Talent of Ningbo City

2018

Scientific and Technological Progress of Ningbo City ( First Prize); Science and Technology of Chinese Institute of Electronics (Second Prize); Top 10 technological advances in China's robotics industry

2018

Super Experts in Zhejiang Province

2017

Chinese Institute of Electronics “Fellow”

2016

Young and Middle-aged Experts with Outstanding Contributions of Zhejiang Province

2015

Outstanding Young Investigator Award

2014

National Youth Science and Technology Innovation Talents

2013

Science and Technology Award for Youth of Zhejiang Province

2012

AUMS Young Researcher AWARD

2010

Outstanding Youth Science and Technology Innovation Talents of Shanghai Branch

2008

“151 elite program” of Zhejiang province

Membership

Member, Asian Magnetics Association (AUMS) Committee

Senior Member, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

Deputy Chairman, Committee on Magnetism, Chinese Physical Society

Deputy Chairman, Committee on Applied Magnetism, Chinese Institute of Electronics

Editorial Board, Journal of Semiconductors

Member, National Committee on Nanotechnology Standardization

Vice President, Zhejiang Materials Society

Vice President, Zhejiang Vacuum Society

Member, Standing Committee of Chinese Academy of Sciences Youth Federation

Member, Standing Committee of Ningbo Science and Technology Association

Referee for International Journals

Referee for over 50 international journals such as: Nat. Rev. Mater.、Nat. Nanotech.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、Chem. Mater.、Appl. Phys. Lett.、Nanoscale、Electro. Device Lett.

Selected Publications

Books:

 1. Run-Wei Li, Gang Liu etc, Flexible electronic materials and devices (in Chinese), Beijing: Science Press, 2019
 2. Run-Wei Li, Gang Liu etc, Flexible and Stretchable Electronics: Materials, Designs, and Devices, Singapore: Jenny Stanford Publishing Pte. Ltd, 2019
 3. Shang Gao, Xiaohui Yi, Jie Shang, Bin Chen, Gang Liu, Run-Wei Li. Flexible Resistive Switching Memories: From Materials to Devices.  Advances in Materials Science Research (Chapter 4), 157-186, 2018
 4. Hongwei Tan, Gang Liu and Run-Wei Li. Multifunctional Optoelectronic Device Based on Resistive Switching Effects. IntechOpen (Chapter 3). 27-52, 2018
 5. Fei Zhuge, Run-Wei Li, Congli He, Zhaoping Liu and Xufeng Zhou, Physics and Applications of Graphene - Experiments: Non-Volatile Resistive Switching in Graphene Oxide Thin Films, InTech (Chapter 17), ISSN 978-953-307-217-3, 20

Articles:

 1.  Linping Wang, and Run-Wei Li. A more biofriendly piezoelectric material. Science 383(6690), 1416.  (2024) 
 2. Liang Gao, Ben-Lin Hu, Linping Wang, Jinwei Cao, Ri He, Fengyuan Zhang, Zhiming Wang, Wuhong Xue, Huali Yang, Run-Wei Li. Intrinsically elastic polymer ferroelectric by precise slight cross-linking. Science 381, 6657 (2023)
 3. Huiyun Xiao, Shengbin Li, Zidong He, Yuanzhao Wu, Zhiyi Gao, Chao Hu, Siqi Hu, Shengding Wang, Chao Liu, Jie Shang, Meiyong Liao, Denys Makarov,* Yiwei Liu,* and Run-Wei Li*. Dual Mode Strain–Temperature Sensor with High Stimuli Discriminability and Resolution for Smart Wearables. Research Square. Advanced Functional Materials. 2214907. (2023) 
 4. Shengding Wang, Fali Li, Shiying Li, Jinwei Cao, Shengbin Li, Zidong He, Huiyun Xiao, Yuanzhao Wu, Jie Shang, Yiwei Liu*, Run-Wei Li*. Strain-induced conductive network and memory effect of maximum strain in liquid metal hierarchical structure. Chemical Engineering Journal 461, 142055. (2023) 
 5. Jinyun Liu, Lijian Song, Zidong He, Shengding Wang, Wuxu Zhang, Huali Yang, Fali Li, Shengbin Li, Jianing Wang, Huiyun Xiao, Dan Xu, Yiwei Liu, Yuanzhao Wu, Jun-Qiang Wang, Xiaoxue Shui, Yuan-Chao Hu,* Jie Shang,* and Run-Wei Li*. Size Dependent Phase Transformation of Liquid Gallium. Small 2305798. (2023) 
 6. Dan Xu, Jinwei Cao, Fengyuan Zhang, Xin Gao, Shengbin Li, Fei Liu, Shengding Wang, Shiying Li, Jinyun Liu, Yuanzhao Wu, Yiwei Liu, Jie Shang*, Run-Wei Li.** Intrinsically conductive and nano-scale reconfigurable liquid metal nano-capsules. Materials Today Physics. 38, 101239. (2023) 
 7. Xiangling Xia, Ziyin Xiang, Zhiyi Gao, Siqi Hu, Wuxu Zhang, Ren Long, Yi Du, Yiwei Liu, Yuanzhao Wu, Wenxian Li, Jie Shang,* and Run-Wei Li*. Structural Design and DLP 3D Printing Preparation of High Strain Stable Flexible Pressure Sensors. Advanced Science. 2304409. (2023) 
 8. Xuerong Liu, Cui Sun, Zhecheng Guo, Xiangling Xia, Qian Jiang, Xiaoyu Ye, Jie Shang, Yuejun Zhang, Xiaojian Zhu, Run-Wei Li. Near-Sensor Reservoir Computing for Gait Recognition via a Multi-Gate Electrolyte-Gated Transistor. Advanced Science. 10(15), 2300471 (2023)
 9. Xiaoyu Ye, Xiaojian Zhu, Huali Yang, Jipeng Duan, Shuang Gao, Cui Sun, Xuerong Liu, Run-Wei Li. Selective dual-ion modulation in solid-state magnetoelectric heterojunctions for in-memory encryption. Small 19(16), 2206824 (2023)
 10. Qihao Sun, Zhecheng Guo, Xiaojian Zhu, Qian Jiang, Huiyuan Liu, Xuerong Liu, Cui Sun, Yuejun Zhang, Liu Wu, Run-Wei Li. Optogenetics-inspired manipulation of synaptic memory using all-optically controlled memristors. Nanoscale 15, 10050 (2023)
 11. Mengchao Li, Huali Yang, Yali Xie, Kai Huang, Lili Pan, Wei Tang, Xilai Bao, Yumeng Yang, Jie Sun, Xinming Wang, Shenglei Che, Run-Wei Li. Enhanced Stress Stability in Flexible Co/Pt Multilayers with Strong Perpendicular Magnetic Anisotropy. Nano Lett. 23, 8073 (2023)
 12. Huiyun Xiao, Shengbin Li, Zidong He, Yuanzhao Wu, Zhiyi Gao, Chao Hu, Siqi Hu, Shengding Wang, Chao Liu, Jie Shang, Meiyong Liao, Denys Makarov, Yiwei Liu, Run-Wei Li. Dual Mode Strain–Temperature Sensor with High Stimuli Discriminability and Resolution for Smart Wearables. Advanced Functional Materials. 33(16), 2214907 (2023)
 13. Zidong He, Yuwei Wang, Huiyun Xiao, Yuanzhao Wu, Xiangling Xia, Shengbin Li, Jinyun Liu, Kai Huang, Fen Wang, Jie Shang, Yiwei Liu, Hongyang Li, Fali Li, Shengding Wang, Guang Zhu, Run-Wei Li. Highly stretchable, deformation-stable wireless powering antenna for wearable electronics. Nano Energy 112, 108461 (2023)
 14. Jinwei Cao,Fei Liang,Huayang Li,Xin Li,Youjun Fan,Chao Hu,Jing Yu,Jin Xu,Yiming Yin,Fali Li,Dan Xu,Hanfang Feng,Huali Yang,Yiwei Liu,Xiaodong Chen,Guang Zhu,Run-Wei Li. Ultra-robust stretchable electrode for e-skin: In situ assembly using a nanofiber scaffold and liquid metal to mimic water-to-net interaction. InfoMat. 4:e12302 (2022)
 15. Shengbin Li, Pengjuan Cao, Fali Li, Waqas Asghar, Yuanzhao Wu, Huiyun Xiao, Yiwei Liu, Youlin Zhou, Huali Yang, Ye Zhang, Jie Shang, Denys Makarov, Run-Wei Li. Self-powered stretchable strain sensors for motion monitoring and wireless control[J]. Nano Energy, 92: 106754 (2022)
 16. Fali Li, Shuang Gao, Ying Lu, Waqas Asghar, Jinwei Cao, Chao Hu, Huali Yang, Yuanzhao Wu, Shengbin Li, Jie Shang, Meiyong Liao, Yiwei Liu, and Run-Wei Li. Bio-Inspired Multi-Mode Pain-Perceptual System (MMPPS) with Noxious Stimuli Warning, Damage Localization, and Enhanced Damage Protection. Advanced Science 2004208 (2021)
 17. Zhe Yu, Wu Bin Ying, Dhanapal Pravarthana, Yunyao Li, Yiwei Liu, Chao Hu, Wuxu Zhang, Peixin He, Zhicheng Zhong, Ruoyu Zhang, Jie Shang, Jin Zhu, Run-Wei Li. Stretchable Tactile Sensor with High Sensitivity and Dynamic Stability Based on Vertically Aligned Urchin-shaped Nanoparticles. Materials Today Physics 14, 100219 (2020)
 18. Shuang Gao, Xiaohui Yi, Jie Shang, Gang Liu, Run-Wei Li. Organic and Hybrid Resistive Switching Materials and Devices. Chemical Society Reviews. 6(48), 1531-1565 (2019)
 19. Shuang Gao, Gang Liu, Huali Yang, Chao Hu, Qilai Chen, Guodong Gong, Wuhong Xue, Xiaohui Yi, Jie Shang, Run-Wei Li. An Oxide Schottky Junction Artificial Optoelectronic Synapse. Acs Nano. 2(13), 2634-2642. (2019)
 20. Yuanzhao Wu, Yiwei Liu, Youlin Zhou, Qikui Man, Chao Hu, Waqas Asghar, Fali Li, Zhe Yu, Jie Shang, Gang Liu, Meiyong Liao, Run-Wei Li. A Skin-Inspired Tactile Sensor for Smart Prosthetics. Science Robotics. 3, eaat0429 (2018)
 21. Liang Pan, Gang Liu, Wenxiong Shi, Jie Shang, Wan Ru Leow, Yaqing Liu, Ying Jiang, Shuzhou Li, Xiaodong Chen, Run-Wei Li. Mechano-Regulated Metal-Organic Framework Nanofilm for Ultrasensitive and Anti-Jamming Strain Sensing. Nature Communications. 9, 3813 (2018)
 22. Wuhong Xue, Gang Liu, Zhicheng Zhong, Yuehua Dai, Jie Shang, Yiwei Liu, Huali Yang, Xiaohui Yi, Hongwei Tan, Liang Pan, Shuang Gao, Jun Ding, Xiao-Hong Xu, Run-Wei Li. A 1d Vanadium Dioxide Nanochannel Constructed Via Electric-Field-Induced Ion Transport and Its Superior Metal-Insulator Transition. Advanced Materials. 29, 1702162  (2017)
 23. Hongwei Tan, Gang Liu, Huali Yang, Xiaohui Yi, Liang Pan, Jie Shang, Shibing Long, Ming Liu, Yihong Wu, Run-Wei Li. Light-Gated Memristor with Integrated Logic and Memory Functions. Acs Nano. 11(11), 11298-11305 (2017)
 24. Jie Shang, Wuhong Xue, Zhenghui Ji, Gang Liu, Xuhong Niu, Xiaohui Yi, Liang Pan, Qingfeng Zhan, Xiao-Hong Xu, Run-Wei Li. Highly Flexible Resistive Switching Memory Based on Amorphous-Nanocrystalline Hafnium Oxide Films. Nanoscale. 21(9), 7037-7046 (2017)
 25. Xiaojian Zhu, Jiantao Zhou, Lin Chen, Shanshan Guo, Gang Liu, Run-Wei Li, Wei D. Lu. In Situ Nanoscale Electric Field Control of Magnetism by Nanoionics. Advanced Materials. 28, 7658–7665 (2016)
 26. Huihui Li, Qingfeng Zhan, Yiwei Liu, Luping Liu, Huali Yang, Zhenghu Zuo, Tian Shang, Baomin Wang, Run-Wei Li. Stretchable Spin Valve with Stable Magnetic Field Sensitivity by Ribbon-Patterned Periodic Wrinkles. Acs Nano. 4(10), 4403-4409 (2016)
 27. Hongwei Tan, Gang Liu, Xiaojian Zhu, Huali Yang, Bin Chen, Xinxin Chen, Jie Shang, Wei D. Lu, Yihong Wu, Run-Wei Li. An Optoelectronic Resistive Switching Memory with Integrated Demodulating and Arithmetic Functions. Advanced Materials. 17(27), 2797 (2015)
 28. Liang Pan, Zhenghui Ji, Xiaohui Yi, Xiaojian Zhu, Xinxin Chen, Jie Shang, Gang Liu, Run-Wei Li. Metal-Organic Framework Nanofilm for Mechanically Flexible Information Storage Applications. Advanced Functional Materials. 18(25) 2677-2685. (2015)
 29. Xinxin Chen, Xiaojian Zhu, Wen Xiao, Gang Liu, Yuan Ping Feng, Jun Ding, Run-Wei Li. Nanoscale Magnetization Reversal Caused by Electric Field-Induced Ion Migration and Redistribution in Cobalt Ferrite Thin Films. Acs Nano. 4(9), 4210-4218 (2015)
 30. Jie Shang, Gang Liu, Huali Yang, Xiaojian Zhu, Xinxin Chen, Hongwei Tan, Benlin Hu, Liang Pan, Wuhong Xue, Run-Wei Li. Thermally Stable Transparent Resistive Random Access Memory Based on All-Oxide Heterostructures. Advanced Functional Materials. 15(24), 2171-2179 (2014)
 31. Liang Pan, Gang Liu, Hui Li, Sheng Meng, Lei Han, Jie Shang, Bin Chen, Ana E. Platero-Prats, Wei Lu, Xiaodong Zou, Run-Wei Li. A Resistance-Switchable and Ferroelectric Metal Organic Framework. Journal of the American Chemical Society. 50(136), 17477-17483 (2014)
 32. Xiaojian Zhu, Wenjing Su, Yiwei Liu, Benlin Hu, Liang Pan, Wei Lu, Jiandi Zhang, Run-Wei Li. Observation of Conductance Quantization in Oxide-Based Resistive Switching Memory. Advanced Materials. 29(24), 3941-3946 (2012)
 33. Benlin Hu, Xiaojian Zhu, Xinxin Chen, Liang Pan, Shanshan Peng, Yuanzhao Wu, Jie Shang, Gang Liu, Qing Yan, Run-Wei Li. A Multilevel Memory Based on Proton-Doped Polyazomethine with an Excellent Uniformity in Resistive Switching. Journal of the American Chemical Society. 42(134), 17408-17411 (2012)
 34. Run-Wei Li, Huabing Wang, Xuewen Wang, X. Z. Yu, Y. Matsui, Zhao-Hua Cheng, Bao-Gen Shen, E. Ward Plummer, Jiandi Zhang. Anomalously Large Anisotropic Magnetoresistance in a Perovskite Manganite. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 34(106), 14224-14229 (2009)